PEP Den Haag.
Meest ver­nieu­wen­de vrij­wil­li­gers­plat­form

Den Haag Doet

 • Client

  PEP Den Haag
 • What we did

  Platform, matching
 • The Team

  Full-service Development Squad

Uitdaging

Den Haag Doet is hét platform voor het vinden en aanbieden van vrij­wil­li­gers­werk in de Hofstad. Den Haag Doet ging in februari 2014 live. Fi­nan­cie­ring: gemeente Den Haag. Sinds begin 2014 schreven al meer dan 30.000 vrij­wil­li­gers zich in, die iedere dag de be­schik­king hebben over ruim 1.000 vacatures.

hét platform voor het vinden en aanbieden van vrij­wil­li­gers­werk
[]

Deliverables

 • Slimme intuïtieve matching systeem
 • Vacaturebank met een vrijwilligerstintje
 • Academie en cursus platform

Zowel online als offline een verbinding

We kunnen de hedendaagse vrijwilliger nu eenvoudiger bereiken online. Organisaties kunnen snel hun vacatures vervullen en vrijwilligers vinden gemakkelijk een klus die bij hun past.

Oplossing

Samen met PEP bouwden we een zeer complete, in­no­va­tie­ve online markt­plaats voor vrij­wil­li­gers­werk: www.denhaagdoet.nl. Een website die zorgt voor een sterkere binding tussen Haagse vrij­wil­li­gers door te werven, stimuleren en informeren. 

Het digitale platform is modulair opgebouwd. De basis is een krachtig web­plat­form met een va­ca­tu­re­bank, ta­len­ten­bank, academie én slimme integratie met social media en vind­baar­heid in Google. Daarnaast is er een 'Mijn Omgeving' waaraan een loy­a­li­teits­pro­gram­ma met kor­tings­pas en webwinkel zijn gekoppeld. Een ta­len­tens­can geeft ge­au­to­ma­ti­seerd inzicht in de kwa­li­tei­ten van de vrij­wil­li­ger. Krachtige mat­chings­soft­wa­re on­der­steunt het platform. Meer dan 50 in­ter­ce­den­ten matchen op deze manier dagelijks duizenden vrij­wil­li­gers. 

Meer bereik bij vrijwilligers

Meer dan 30.000 vrijwilligers ingeschreven

Resultaat

Sinds begin 2014 schreven meer dan 30.000 vrij­wil­li­gers zich in, die iedere dag de be­schik­king hebben over ruim 1.250 vacatures. Or­ga­ni­sa­ties kunnen in de Ta­len­ten­bank zoeken naar 6 duizend geschikte kandidaten voor hun jobs. Processen rondom de inzet van vrij­wil­li­gers worden beoordeeld als trans­pa­rant, logisch en ge­bruiks­vrien­de­lijk. Den Haag Doet heeft de naam hét meest in­no­va­tie­ve school­voor­beeld van digitale trans­for­ma­tie binnen vrij­wil­li­gers­werk in binnen- en buitenland te zijn.

We werken er samen met Pep Den Haag aan om Den Haag Doet in heel Nederland be­schik­baar te maken. Eindhoven en Enschede zijn al aan­ge­slo­ten bij het netwerk. Daarnaast zijn we in gesprek met meer dan 25 gemeenten om dit digitale platform verder uit te bouwen.

We ontwikkelden ook de Bu­ren­hulpApp. Een app waarmee we buren aan elkaar koppelen voor in­ci­den­te­le hulp- en zorgvragen.

Meer informatie over deze case?