Ferdinando van de Panne
19.12.2019

Hoe wij Spotify als inspiratie gebruikten

gautam-lakum-uHGgvNwrW2o-unsplash

Connect Holland ondergaat een organisatorische verandering. Omdat we hier trots op zijn willen we dit graag met je delen. Het kost je 4 minuten om te lezen.  

Oorsprong

Bij Connect Holland zijn we al meer dan 6 jaar met het Agile gedachtegoed bezig. Als digital agency zijn we dit gedachtegoed toendertijd vol enthousiasme gaan omarmen. Ook wij hadden door dat de traditionele waterval methode, waarbij je een fixed scope, prijs én tijd had, niet meer te verdedigen was in de snel veranderende markt waar we ons toen al in bevonden. In de loop der jaren leerden we steeds meer over de theorie van het agile gedachtegoed en het scrum framework en hebben we dit ook toegepast in de Connect Holland way of working.  

Huidige organisatiemodel

Zo werken we in multidisciplinaire teams, waarbij de teams end-to-end verantwoordelijk zijn voor de klant. Zo’n team bestaat uit front-end developers, back-end developers, UX-designers, een Digital Entrepreneur en vaak een full-stack stagiair. De Digital Entrepreneur is verantwoordelijk voor het contact met onze klant en het prioriteren van de backlog van de teams. Mocht je nog nooit van een backlog gehoord hebben, dit kun je zien als een geprioriteerde planning van het team. Verder werken we in sprints van 2 weken. Dit houdt in dat we steeds voor iedere 2 weken inschatten hoeveel werk we kunnen oppakken, waarbij de features die de meeste waarde leveren voor de klant (en vooral voor de klant van de klant) als eerste ontwikkeld worden. Aan het einde van zo’n sprint geven we een demo van het ontwikkelde werk aan de klant, zo kunnen we gedurende het traject bijsturen indien nodig.  

“Stilstand is achteruitgang”

We zijn alweer enige tijd op deze manier georganiseerd binnen Connect Holland. We vieren dit jaar dan ook dat we 20 jaar bestaan. Je kunt je voorstellen dat we in deze snel veranderende markt, met consumenten wiens wensen nóg sneller veranderen en technische ontwikkelingen die elkaar met duizelingwekkende snelheid opvolgen, zelf niet stil kunnen staan. Verandering biedt namelijk weer legio kansen voor innovatie en groei. We nemen je graag mee in de organisatorische wijzigingen die we momenteel doorvoeren.  

Onderzoek ter validatie

Natuurlijk hebben we zelf volop ideeën over hoe wij denken dat Connect Holland georganiseerd zou moeten zijn. Bij iedere verandering die we doorvoeren proberen we onszelf echter vooral te verplaatsen in onze klanten. Hoe zouden onze klanten naar ons kijken? Wat voor gevoel krijg onze klanten bij de manier waarop we zijn georganiseerd? Maar ook kijken we goed naar hoe onze concullega’s in de markt omgaan met de veranderende klantwens en de vele technische ontwikkelingen.  

Spotify model als inspiratie

Spotify heeft vanuit vele agile methoden en technieken een eigen way of working gecreëerd, welke vandaag de dag bekend staat als het Spotify model. Vele bedrijven hebben dit voorbeeld gevolgd en het Spotify model als inspiratie gebruikt, denk bijvoorbeeld aan ING. Organisaties als Spotify en ING zijn echter op een aantal vlakken lastig te vergelijken met een agency als Connect Holland. Dit weerhield ons er niet van om onze uitdagingen en kansen, met behulp van een agile coach van ING, te plotten op dit model. Zo hebben we in onze transitie gebruik gemaakt van woorden als tribe, squads en chapters.

Hoe we de terminologie toepassen

Om onze collega’s ook écht het gevoel te geven dat we een verandering zijn ingezet, hebben we onze functietitels aangepast op het Spotify model. Zo is onze CEO nu Tribe Lead, onze technisch directeur IT-Lead en onze creatief directeur UX Lead. Dit lijkt een kleine wijziging, en dat is het ook. Het verandert echter veel aan de beleving. Connect Holland is nu een Tribe.  

Gespecialiseerde squads

Binnen de Tribe Connect Holland bevinden zich allerlei mini bedrijfjes die we squads noemen. Een squad is vergelijkbaar met een scrum team, waarbij gewerkt wordt met een multidisciplinair team die vanaf ontwerp tot eindproduct verantwoordelijk is. Nu zul je misschien denken: “Dat deden jullie toch al?”. En dat klopt. We hebben de squads nu echter een specialisatie meegegeven. Zo hebben we 6 multidisciplinaire teams met de volgende focusgebieden; design sprints, (corporate) websites, webapplicaties, mobiele applicaties, AI & data toepassingen en cloud services. Hierbij dagen we de squads uit een lange termijn visie te ontwikkelen die in lijn is met hun specialisatiegebied. Natuurlijk met hulp van de Tribe Lead en IT-lead. Binnen de squads is de digital entrepreneur nog steeds verantwoordelijk voor het contact met de klant en het prioriteren van de backlog. Iedere squad beschikt nu echter ook over een technical lead. De technical lead is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverd werk en de continuïteit van resources binnen de squad.  

Chapters / Centre of Expertise

Dwars door de squads heen lopen chapters, welke bestaan uit collega’s met eenzelfde expertise. Wij hebben ervoor gekozen de naam Centre of Expertise te hanteren. Binnen de Tribe Connect Holland hebben we 3 Centers of Expertise aangesteld: UX, marketing en agile coaching. De squads kunnen op verzoek gebruik maken van de expertise van UX, marketing en onze eigen Agile Coach.

Agile Coaching

Waarbij we al meer dan zes jaar het agile gedachtegoed omarmen hebben we er nu voor gekozen een agile coach aan te stellen. We voelen dat we winst kunnen behalen met het nog beter uitvoeren van de scrum events. Hieronder vallen de daily scrum, de sprint planning, de sprint review en de sprint retrospective. Het gevaar is namelijk dat we de kracht van de events verliezen door deze niet op de juiste manier uit te voeren. Zo werd bij sommige teams tijdens de daily scrum individuele agenda’s opgelezen. Dit terwijl de daily scrum bedoeld is om met elkaar te inspecteren wat de voortgang richting het sprint doel is. Ook zal de agile coach ervoor gaan zorgen dat de agile mindset nog beter uitgedragen gaat worden door de leden van de Tribe. In onze ogen cruciaal voor high performing teams.  

Faciliterend leiderschap

Bij Connect Holland werken we niet met een Management Team, maar met een Leiderschapsteam. Nu denk je wellicht “Is dat niet hetzelfde?”. In onze ogen zit er echter een cruciaal verschil tussen de rol van manager en leider. Waar een manager een controlerende en sturende rol pakt, pakt een leider een faciliterende rol. Het leiderschap van Connect Holland is dan ook gericht op het creëren van een omgeving waarin de squads optimaal kunnen presteren. Daarnaast is het leiderschap verantwoordelijk voor het vormen en uitdragen van een visie van de Tribe.  

Zo, 4 minuten zijn voorbij. Dank voor je interesse in de organisatorische wijzigingen die we bij Connect Holland doorvoeren. 

"In onze ogen zit er een cruciaal verschil tussen de rol van manager en leider."

Meer blogs

Bel of mail ons!

Vragen over dit blog?
Neem contact op met:

Ferdinando
Sluiten