Andy Man
Frontend Developer
19.04.2021

Toegankelijke website voor mensen met een fysieke en visuele beperking (WCAG)

header_visual

De toegankelijkheid van websites is voor burgers met een visuele of fysieke beperking helaas nog steeds niet goed geregeld in Nederland. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld: WCAG, wat staat voor ‘Web Content Accessibility Guidelines’. De WCAG zijn sinds 2020 verplicht voor websites van overheidsinstanties en semi-overheden. Ook voor het bedrijfsleven is de toegankelijkheid van belang. Maar nog lang niet iedereen is van deze eisen op de hoogte. Daarom wijden we er als webspecialist een BLOG aan door te spreken met onze experts Arthur en Andy.

WCAG is een Europese verplichting sinds 2020 voor websites van overheden

De digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking is Europees geregeld. In 2016 nam Brussel de Richtlijn (EU 2016/2102) aan, deze schrijft voor dat overheidsinstanties “de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken door ze waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust te maken”.

De EU-lidstaten moesten dit vervolgens in hun nationale wetgeving invoeren. In Nederland is dat in 2018 gebeurd: het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaalt dat alle websites van overheden sinds 23 september 2020 aan de eisen moeten voldoen zoals deze staan omschreven in standaard EN 301 549. Voor mobiele apps is de deadline 23 juni 2021.

Toegankelijk én gebruiksvriendelijk

De digitale toegankelijkheidseis geldt voor staats-, regionale en lokale overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsverbanden daarvan. Connect Holland werkt onder meer voor diverse gemeenten, waardoor ook wij bijna dagelijks te maken krijgen met deze materie.

We besteden altijd aandacht aan de toegankelijkheid van producten. Het is een vast onderdeel van onze aanpak om een website of app zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dus óók voor mensen met een beperking. Op die manier kun je als organisatie meer bezoekers en gebruikers van dienst zijn. Daar is de website of app immers voor bedoeld.

 

Kleurcontrast

Om wat voor eisen gaat het zoal? Redelijk eenvoudig is het voorschrift dat elke afbeelding op een website ook een tekstuele beschrijving heeft. Dit levert vooral toegevoegde waarde voor blinden en slechtzienden. 

Het gebruik van de huisstijlkleuren van een organisatie in combinatie met de minimaal voorgeschreven kleurcontrasten uit de WCAG leveren ook een extra uitdaging op voor ontwerpers. Vaak biedt een aanpassing in de helderheid of het design de oplossing. Dit is echter niet altijd het geval. Zo heeft bijvoorbeeld de Gemeente Rotterdam besloten om een volledig nieuwe huisstijl te ontwikkelen. Het resultaat hiervan zal in de loop van 2021 te zien zijn. 

Het kost tijd (en dus ook geld) om te controleren of een ontwerp aan de eisen voldoet en om de eventueel benodigde aanpassingen aan het ontwerp vervolgens door te voeren. Dat blijkt in de praktijk nog weleens een drempel voor bedrijven. (Semi-)overheden ontkomen er in principe niet aan.

In principe, want hoewel de eisen voor overheidssites inmiddels verplicht zijn, voldeden begin 2021 nog maar enkele overheidssites volledig aan standaard EN 301 549. Dit is een risico,  het ministerie van Binnenlandse Zaken controleert namelijk wel degelijk met steekproeven en tests.

 

Labels

Hoe kan het dat overheden die hun zaken niet op orde hebben nog geen boete hebben ontvangen? Er is een uitzondering mogelijk voor websites die op 23 september 2018 al bestonden. Aanpassingen die een ‘onevenredige last’ met zich meebrengen, mogen later worden uitgevoerd.

De eigenaar is verplicht een actuele verklaring te publiceren over de mate van conformiteit aan de WCAG van hun website of mobiele applicatie, uitgedrukt in een niveau van A tot D. Daarbij moet de website vermelden dat er wordt gewerkt aan verdere verbeteringen – en wanneer die klaar zijn. De scores zijn voor iedereen te vinden in een online toegankelijkheidsregister. De systematiek is vergelijkbaar met de energielabels van elektrische apparaten. De vier niveaus zijn:

  • A: de website voldoet volledig
  • B: de website voldoet gedeeltelijk
  • C: de eerste maatregelen zijn genomen
  • D: de website voldoet niet

Bij A zijn er drie, oplopende gradaties: A, AA en AAA. AA is de minimumvereiste in Nederland. Daarmee voldoet de site ook aan de WCAG 2.1. 

Er is ook nog een vijfde label: E. Dat betekent ‘niet-naleving’, omdat de overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring heeft gepubliceerd.

 

Voorlezen

Nieuw gepubliceerde websites moeten direct voldoen aan de eisen. Hoe moeilijk dat is, hangt vooral af van de complexiteit van de site. Bij Connect Holland houden we daar meteen rekening mee tijdens de bouw- en ontwerpfase. We noemen dit ‘accessibility by design’.

Is het bijvoorbeeld wenselijk dat de website een optie biedt om de tekst voor te laten lezen? Dan voegen we deze functionaliteit direct toe. Voor mensen die door welke oorzaak dan ook niet met een muis kunnen werken, kan de navigatie op een internetsite met het toetsenbord uitkomst bieden. Dat moet dan wel zo eenvoudig mogelijk zijn. We zorgen er dan voor dat onderdelen die op elke pagina terugkomen – bijvoorbeeld een logo bovenaan de pagina – kunnen worden overgeslagen.

Maar ook de teksten moeten begrijpelijk zijn voor de bezoekers. Het advies is daarom teksten te schrijven op taalniveau B1: eenvoudig Nederlands. Prettig leesbaar, met gemakkelijke, alledaagse woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen.

 

Laat checken of je website voldoet aan de WCAG!

Wil je weten hoe toegankelijk jouw website of mobiele app is en hoe je deze kunt verbeteren? Connect Holland beschikt over een gespecialiseerd team dat zich bezig houdt met de bouw van websites die voldoen aan de richtlijnen gesteld in het besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op basis van honderden uren research en development hebben we een scan ontwikkeld waarin we praktische adviezen geven voor het verbeteren van je website. 

Neem contact op met Robert Revet via robert@connectholland.nl en vraag nu uw accessibility rapport aan vanaf een bedrag van €1195,- ex btw. 

Meer blogs

Wil je graag meer informatie?

Wat fijn dat je onze blog hebt gelezen. Ben je zo enthousiast geworden dat je meer wilt weten. Of zijn bepaalde elementen van de blog niet duidelijk?  Neem gerust contact op met de contactpersoon van deze blog.

Bel of mail ons!

Vragen over dit blog?
Neem contact op met:

Robert
Sluiten