Ron Rademaker
30.09.2020

The Next Step

next

Ontwikkelen van het complete IT ecosysteem

Vroeger was niet alles beter

20 jaar geleden, in de zomer van 2000, maakte ik mijn eerste website voor Connect Holland. Het was een website voor de oom van Jeroen Soeterbroek: Soeterbroek wijnen. Een boekje met afbeeldingen en teksten over diverse wijnen werd gedigitaliseerd en omgezet naar HTML. In de jaren die daarop volgden evolueerden websites steeds en de manier waarop we ze ontwikkelden evolueerde misschien nog wel sneller. HTML werd Perl / CGI, daarna PHP en inmiddels gebruiken we een breed palet aan technieken zoals VueJS, PHP, Python en Flutter. Statische sites werden dynamisch en kregen steeds meer het karakter van applicaties. CMS systemen kwamen en gingen en speelden een steeds minder prominente rol in onze projecten. De projecten die we doen hebben een steeds grotere impact op de bedrijfsprocessen van onze klanten. Steeds vaker speelt onze software een bedrijfskritische rol.

Specialistische teams

Vorig jaar hebben we onze nieuwe way of working, gebaseerd op het spotify model, binnen Connect Holland geïntroduceerd (link). We hebben hier de switch gemaakt van werken met all round teams naar specialistische teams. Teams kunnen zich hierdoor veel beter specialiseren. We hebben nu vier gespecialiseerde teams en twee zogenaamde centres of expertise (kleine teams die reguliere teams kunnen ondersteunen met hun expertise). We zien steeds meer dat samenwerkingen tussen teams kunnen leiden tot het ontstaan van een IT ecosysteem dat onze klanten volledig ontzorgt. De verschillende specialiteiten van de teams leiden tot websites, applicaties, mobiele applicaties en cloud based oplossingen die naadloos samen kunnen werken. Dit stelt ons in staat om complete IT ecosystemen te ontwikkelen voor onze klanten waarmee zij ahead of the curve in a digital world kunnen blijven.

Nieuw team Enterprise Cloud Solutions

Ons nieuwste team, Enterprise Cloud Solutions, speelt een belangrijke rol bij deze ontwikkeling. Het team is ontstaan vanuit het Cloud team, dat zich primair richtte op het hosten van onze projecten in de AWS cloud. We hebben gemerkt dat dit team al steeds meer bezig was met het inzetten van diverse AWS diensten voor onze klanten en daardoor veel verder ging dan het hosten van de projecten van de andere teams. We hebben dit op 29 september geformaliseerd met de start van het nieuwe Enterprise Cloud Solutions team. Het team is versterkt met een Digital Entrepreneur, een extra gecertificeerde AWS ontwikkelaar en een afstudeerder. De cloud oplossingen die dit team gaat ontwikkelen slaan een brug tussen de andere teams en maken verdergaande samenwerking tussen de teams mogelijk. Deze samenwerking stopt echter niet bij onze teams. We zetten hiermee ook een belangrijke stap om integraties met applicaties van derden te ontwikkelen. Onze AWS oplossingen maken het mogelijk om applicaties, of deze nu door een van onze teams ontwikkeld zijn of niet, optimaal samen te laten werken. Het is tevens mogelijk om laagdrempelig innovatieve experimenten uit te voeren op je IT ecosysteem zonder dat dit impact heeft op je draaiende bedrijfsvoering. 

Certificering

We slaan hiermee een nieuwe weg in, zonder af te doen op waar we al mee bezig waren. Deze nieuwe weg stelt ons in staat om veel completere oplossingen aan onze klanten aan te bieden. Een belangrijke andere nieuwe ontwikkeling die hiermee gepaard gaat is dat we meer dan voorheen bezig zijn met certificeringen. Certificering zit niet echt in ons Connect Holland DNA. De afgelopen 20 jaar hebben we vooral gewerkt aan web development met behulp van open source software en op basis van Linux. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘de Microsoft wereld’ is het bij ons niet gebruikelijk dat developers verschillende certificeringen halen. Natuurlijk wordt er heel veel geleerd, maar dit wordt zelden geformaliseerd in de vorm van een certificaat. Dit komt waarschijnlijk vooral door het ontbreken van algemeen erkende certificeringspaden. Iedereen kan z’n eigen certificaten maken waardoor het al snel heel onduidelijk is wat de waarde eigenlijk is. Het was voor ons dan ook zeker niet vanzelfsprekend om in de Amazon Web Services (AWS) certificering te duiken toen we langzaamaan steeds meer met AWS gingen doen. Verder dan een gecertificeerde ontwikkelaar die nodig was om advanced technology partner te worden zijn we dan ook niet gegaan. Hier is verandering in gekomen, doordat we steeds meer AWS diensten zijn gaan gebruiken. Ook zien we dat steeds meer ontwikkelaars hierin geïnteresseerd zijn. Het is heel mooi om te zien hoeveel mensen, op eigen initiatief, aan de slag zijn gegaan om ook deze certificaten te halen.

Meer blogs

Sluiten