Ron Rademaker
09.03.2021

Hoe kan je als agile leadership team het gebruik van de cloud omarmen?

charles-deluvio-Lks7vei-eAg-unsplash

Techneuten krijg je over het algemeen vrij snel enthousiast over de cloud, zeker als ze een agile mindset hebben en gewend zijn om met frameworks als scrum of kanban te werken. De cloud is namelijk uitermate geschikt om toe te passen in een agile werkomgeving. Om die reden is het ook voor agile leadership teams relevant om te weten wat de mogelijkheden van de cloud zijn. Ik licht dit toe aan de hand van een aantal aspecten die voor een agile organisatie belangrijk zijn.

Experimenteren

Experimenteren is van cruciaal belang voor innovatie en agile werken is perfect geschikt om te experimenteren. De cloud maakt kort-cyclisch en laagdrempelig experimenteren mogelijk maakt. De volgende eigenschappen van de cloud zorgen hier bijvoorbeeld voor:

  • Standaard diensten: standaard cloud diensten kunnen als bouwblokken gebruikt worden om snel tot de kern van het experiment te komen.
  • Breed aanbod: heb je voor je experiment een server met extreem veel geheugen of een krachtige grafische kaart nodig, of wil je juist 500 kleine servers tegelijk draaien? In een traditioneel datacenter of op kantoor is dit praktisch onmogelijk, maar in de cloud is dit geen probleem.
  • On demand: cloud diensten kan je on demand afnemen, hierdoor hoef je geen hardware of licenties te bestellen of uitgebreide installaties te doen voordat je kan starten. Na het experiment zet je de dienst gewoon weer uit.

Klant impact

Het is voor techneuten gemakkelijk om te verdwalen in de cloud en met al die mooie technische oplossingen aan de slag te willen. Het agile leadership team moet ze inspireren om steeds te blijven bedenken hoe als die mooie oplossingen optimaal ingezet kunnen worden voor de klant. De cloud zelf helpt hier echter ook bij en kan als een katalysator werken. 

Amazon heeft alle diensten, en dus ook de AWS cloud, opgebouwd vanuit customer-centricity. Het idee is dat alles start met de klant en vanuit de klant terug wordt geredeneerd in plaats van andersom. Alle beslissingen moeten genomen worden with the customer in mind—and the customer’s mind is always changing (the customer centric cio). Met name and the customer’s mind is always changing maakt cloud en agile zo’n goede fit. Agile is gemaakt om om te gaan met veranderende requirements en voortschrijdend inzicht. De cloud faciliteert dit perfect. 

Stakeholder management

Klanten en andere belangrijke stakeholders kunnen, ook anno 2021 nog, terughoudend zijn ten opzichte van de cloud. Het is belangrijk dat het leiderschapsteam de klant en andere belangrijke stakeholders meeneemt. Het agile leadership team moet daarom in staat zijn om zorgen over het gebruik van de cloud, bijvoorbeeld rondom veiligheid, vendor lock-ins of afhankelijkheden, weg te nemen. Het stakeholder management houdt echter natuurlijk niet op bij het wegnemen van zorgen, nog veel belangrijker is het dat het team in staat is om, op alle disciplines, stakeholders te enthousiasmeren over het gebruik van de cloud. Welke kennis van de cloud hiervoor nodig is, is natuurlijk afhankelijk van de discipline en van de stakeholder. 

Een tool die hierbij kan helpen is het AWS Cloud Adoption Framework. Deze tool biedt handvatten voor cloud adoption vanuit zes verschillende perspectieven, zoals het business en people perspectief. Het framework heeft daarmee veel aandacht voor niet technische aspecten van het inzetten van de cloud.

Meer blogs

Bel of mail ons!

Vragen over dit blog?
Neem contact op met:

Ron
Sluiten