Ons verhaal

Ons verhaal

Digital Agency

Connect Holland is een digital agency met 35+ digital natives. Onze missie: or­ga­ni­sa­ties helpen bij de digitale trans­for­ma­tie van hun dienst­ver­le­ning in een snel ver­an­de­ren­de wereld waar alles en iedereen continu verbonden is.

Gentlemen in de samenwerking, experts in de uitvoering

Cre­a­ti­vi­teit, tech­no­lo­gie en da­ta­specialisten

Bij ons vind je een mooie mix van strategen, UX-designers en digital developers. Onze kracht? De manier waarop we sa­men­wer­ken met onze klanten. De klant als specialist in zijn vakgebied of business. Wij met onze kennis van digital. Altijd met het doel de gebruiker de beste digitale ervaring te geven. Zo bouwen we krachtige sites, in­tel­li­gen­te apps en snel­groei­en­de platforms.

Wat we doen

Wij zijn echte aanpakkers. Lekker Rotterdams. Niet moeilijk doen als het makkelijk kan. Daarom vinden we ook dat zelfs de meest complexe applicatie simpel in gebruik moet zijn. Zo dachten we er al in 1999 over, toen we startten op een stu­den­ten­ka­mer. En zo denken we nog steeds. Anno nu zie je dat terug in: 

Strategie & Concept

Agile in hart en nieren. We houden dus niet van dikke plannen. Het liefst starten we een Design Sprint met niet meer dan de pro­bleem­stel­ling van de klant. We vertrekken vanuit een heldere digitale strategie en een human centered-aanpak met het vastleggen van het Minimum Viable Product (MVP). En dan gaan we verder…

Digitale Transformatie

Wij denken mee over het re­sul­taat­ge­richt inzetten van digital als essentieel onderdeel van jullie be­drijfs­voe­ring. Dat betekent dat we behalve bij de website, ook stilstaan bij alle touch-points van uw klant­con­tact.

UX & Design

Voor een goede User Experience (UX) en een strakke vertaling van het concept zorgen onze ervaren ontwerpers. Want gebruikers moeten blij worden van het product. Wáár zij blij van worden? Van mooi, simpel en snel in gebruik.

Development

Software ont­wik­ke­len is niet eenvoudig. Met onze Continuous Delivery-aanpak schrijven we automated tested code en rollen we software net zo snel uit als Spotify en Google dat doen. In Open Source als het kan en maatwerk als het moet.

Mobile

Con­su­men­ten zijn hyperconnected met hun mobiele telefoon en wearables. Een app realiseren met échte meerwaarde voor die veel­ei­sen­de gebruiker is vaak complex. Daarom ont­wik­ke­len we nieuwe apps in kleine stapjes. Samen met de klant, agile metend en lerend.

Internet of Things

Meer dan 20 miljard apparaten met elkaar verbonden in 2020.’ Wat een voor­uit­zicht. Wij zijn er klaar voor, we werken er ten slotte zelf hard aan mee. Dus kom maar op met die IoT-vraag…

Hosting & Beheer

24/​7 bewaking van je online platform. We hebben een heel solide partner voor onze hosting: Dataplace. Zij garanderen dat je platform nagenoeg continu bereikbaar is en hebben een team van spe­ci­a­lis­ten klaar staan om eventuele problemen on­mid­del­lijk aan te pakken: meer dan 80 procent lossen ze dezelfde dag nog op.

Social Marketing

Om onze sites, apps en platforms actief te promoten zetten we een slim part­ner­net­werk in. Spe­ci­a­lis­ten op het gebied van online marketing. Want een website zonder traffic is als de Rot­ter­dam­se haven zonder schepen.

Hoe wij werken

Streven naar beter. Elke dag, elke sprint

Wij houden van de kracht van agile. In een zo vroeg mogelijk stadium willen we feedback van de doelgroep. Dat doen we door zo snel mogelijk een eerste, minimaal werkende versie te bouwen van een product of app. Een aanpak gericht op een continuproces van leren, analyseren en verbeteren. Spotify, Google en Netflix zijn be­lang­rij­ke in­spi­ra­tie­bron­nen voor ons.

In cijfers...

Ambitie
10%
Lab-tijd
26
Androidgebruikers
9
IOS-gebruikers
40+
Collega's
29
Gemiddelde leeftijd
5
Muzikanten
15
Gamers
3.285
Tosti's per jaar
± 80
Koffie per dag
23.428
Commits per jaar
± 15
Tickets per dag
± 8
Goals per pauze
13
Hobbykoks
1.000+
Facebook likes
342+
Tweets

Netwerk en partners

Intensieve sa­men­wer­king, wij weten dat het werkt. Met onze klanten, met onze partners en met een slim netwerk. Samen komen we er altijd uit.