Room for innovation en coffee

Connext Lab

Where people and ideas meet

Connext Lab Rotterdam

Digitale innovatie begint vandaag

Verlies je veel tijd in het voor­tra­ject bij in­no­va­tie­ve projecten? Ervaar je dat vernieuwen en innoveren lastig is binnen de bestaande or­ga­ni­sa­tie én omgeving? Denk dan eens aan Connext Lab. Een in­spi­re­ren­de plek om digitale innovatie radicaal te versnellen én te verbeteren.

Agenda

Activiteiten

Onze kennis en passie voor het internet delen we graag. Dus klant of vakgenoot, je bent altijd welkom bij onze ken­nis­ses­sies en workshops.

Design sprint (inspired by Google Ventures)

De Design Sprint is een intensieve manier van sa­men­wer­ken met or­ga­ni­sa­ties die eindeloze be­sluit­vor­mingstra­jec­ten elimineert. Hierin pakken we de be­lang­rijk­ste business-vraag­stuk­ken als één team aan. En verblijven drie tot vijf dagen op Connext Lab. Dag en nacht, als het nodig is. We gebruiken design and rapid-pro­to­ty­ping om zaken te vi­su­a­li­se­ren voor de eind­ge­brui­ker.

De De­sign Sprint is bedacht door het Amerikaanse bedrijf IDEO in sa­men­wer­king met Stanford University. Google Ventures verpakte het tot een battle-tested ­pro­ces dat ieder team ter wereld kan gebruiken. Lees meer informatie op onze Design sprint pagina.

Evenementen

Met grote regelmaat or­ga­ni­se­ren we eve­ne­men­ten, lunches en borrels. Zo delen we onze cultuur én ontmoeten we nieuwe mensen!

Trainingen

Trainingen en workshops geven in kleine groepjes van tien mensen, is ook iets dat we graag doen. We trainen niet alleen pro­fes­si­o­nals op het gebied van digital marketing, maar ook Scrum-teams en developers.

- Continuous Delivery
- SCRUM
- DRUPAL 8.0
- Con­tent­mar­ke­ting & SEO
- MailChimp