MIND

Vinden en verbinden

De Funda willen zijn van alles wat met de menselijke psyche in Nederland te maken heeft. Klinkt hoogdravend maar initiatiefnemers Fonds Psychische Gezondheid, Landelijk Platform GGz en stichting Korrelatie vonden het een realistische ambitie. En hoognodig, want de hulpverlening voor psychisch zwakkeren in de samenleving was enorm versplinterd. Vanuit perspectief van de patiënten en hun naasten een ongewenste situatie.

Niet zoeken maar vinden

Met financiële steun van het ministerie van VWS werd een traject ingezet om hier verbetering in aan te brengen onder de naam MIND. Fysiek verzamelden organisaties zich op één locatie, maar ook digitaal. Integraal onderdeel hiervan vormt een digitaal platform dat bestaat uit drie portals. Voor elke doelgroep één met als hoofddoel om te vinden, niet om te zoeken. Connect Holland realiseerde binnen drie maanden het bedenken, ontwikkelen, ontwerpen en uitrollen van MIND Blue, MIND Young en wijzijnMIND.

Brug tussen techniek en business

Aan de basis van deze razendsnelle productietijd stond de Design Sprint. Een team van opdrachtgevers, technici, creatieven en gebruikers gaf in een intensieve vijfdaagse brainstormsessie antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we als MIND psychisch kwetsbare mensen, familie en organisaties verbinden en ondersteunen?’ Deze methodiek sloeg een brug tussen techniek en business, en zorgde dat de probleemstelling in haalbare oplossingen werd opgedeeld, passend in de langetermijnvisie - gevalideerd met echte gebruikers. In vier daarop volgende scrumsprints werden deze oplossingen realiteit, binnen de deadline.

Nu al eerste shift

Om het technische doel ‘het vanzelfsprekende portaal voor de psyche te zijn’ te behalen is een aantal innovatieve technologieën ingezet. Zoals het zelflerend vermogen van het algoritme dat content afstemt op de wens van de gebruiker. En de elastische zoekmethodiek van psyichipedia, een wikigedeelte met informatie, veelgestelde vragen en ervaringen van patiënten. Dit heeft eraan bijgedragen dat al twee maanden na oplevering een eerste shift te merken is. Dankzij MIND is zoeken nu al aan het veranderen in vinden én verbinden. Is er één helder verhaal richting de doelgroep. En geven niet alleen patiënten maar ook verschillende belanghebbende partijen aan dat ze zich willen aansluiten bij MIND.

10 duizend requests per minuut

Het MIND-platform wordt ondersteund door een crossmediale campagne via social media en tv. Zo leverde een uitzending van de ziekenhuisserie CMC op RTL4 over depressie - waar MIND content en context voor had aangeleverd - ineens 10.000 requests per minuut op om een online depressietest te doen op MIND Blue.

Verder onderzoek en verbetering

Mooi aan MIND is dat ze het domein ‘doneren’ hebben geclaimd als vorm om niet - zoals gebruikelijk - fondsen te werven maar juist om verhalen en ervaringen te laten inbrengen door de doelgroep.  

Verhalen en ervaringen die een belangrijke bron van data vormen. Deze geeft input voor verder onderzoek en verbetering van het platform en de MIND-beweging. Want dat is waar MIND in 2017 voor wil staan; een beweging die zich inzet voor de psychisch kwetsbaren in Nederland. Connect Holland draagt graag bij aan die uitdaging door volgend jaar nog op zijn minst tien nieuwe thema’s toe te voegen, functionaliteiten die vooral zullen bijdragen aan het integreren van applicaties van derde partijen.     

90000+
bezoekers per maand
10000
requests per uur
50%
Mobiel
Meer weten over dit project?