Baanbrekend

Baanbrekend

Gemeenten en Randstad

Bijstandsgerechtigden sneller naar werk

De economische crisis van enkele jaren geleden veroorzaakte grote werkloosheid. Gemeenten en Randstad gingen een samenwerking aan met Connect Holland om het beste van elkaars kennis en ervaring te bundelen in één gemeenschappelijke arbeidsmarktaanpak: Baanbrekend. Alleen de systemen van beide partijen voldeden niet om het nieuwe bemiddelingsproces optimaal te begeleiden. Connect Holland bouwde een systeem dat een gezamenlijk werkproces voor de bemiddeling van langdurig werklozen kon beschrijven, besturen en administreren.

De werkwijze

Allereerst bestudeerden we met de hulp van de loopbaanadviseurs hoe het optimale begeleidingsproces zou moet lopen. Op basis van dat ideaalbeeld bouwden we, rondom de kern van ons workflowmanagementsysteem Tulip, een portal met diverse specifieke functionaliteiten gebouwd. Zoals een e-portfolio, testen en assessments, een quickscan en rapportage- en facturatiemodules. Ook legden we diverse koppelingen met uitkeringssystemen, vacaturebanken en CRM-pakketten. Snel, veilig en stabiel.

Het resultaat

Waar andere concepten zich vooral richten op de diagnosestelling en administratie van uitkeringsgerechtigden, focust Baanbrekend zich juist op het einddoel van dat proces: een zo snel mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt - weg uit de kaartenbak van het UWV. Dertig gemeenten werken nu al volgens dit Baanbrekend-concept, soms onder een eigen projectnaam. Het belangrijkste resultaat: vanaf 2013 hielp Baanbrekend al ruim 4.000 uitkeringsgerechtigden in zo'n dertig gemeenten aan een nieuwe baan.

30
Gemeenten
3+
Jaar actief
3000+
plaatsingen per jaar