User Centered Design

User Centered Design

User Centered Design (UCD) is zowel een ontwerp filosofie als een werkwijze. De filosofie gaat uit van het gedachtegoed waarbij de gebruiker, bezoeker van een website, centraal staat. Bij het ontwikkelen van een goed design is het dus van belang om vanuit de klant te kunnen kijken en denken. De werkwijze richt zich op de cognitieve factoren van bezoekers, zoals waarneming, het onthouden en leren van taken en het oplossen van problemen bij communicatie over en weer. Het uiteindelijke doel is om een positieve gebruikservaring te bewerkstelligen.

Vier fases

De meest gebruikelijke UCD processen bestaan uit 4 fases: analyse, ontwerp, evaluatie en implementatie. Het betreft geen lineair proces maar eerder een cyclus waarbij sommige delen meerdere keren doorlopen worden. In elke fase krijgen de behoeftes en tekortkomingen van de eind gebruikers extra aandacht.

De 4 fases van het User Centered Design proces

Ontwikkelen rondom de eindgebruiker

Het voornaamste verschil met andere interface design filosofieën, is dat bij een UCD de user interface ontwikkeld wordt rondom de eindgebruiker in plaats van de eindgebruikers te forceren om hun manier van werken te veranderen aan de hand van de aanpak van software ontwikkelaars. Daarnaast is het zeer gebruikelijk dat op de een of andere manier de gebruikers worden betrokken bij het proces. Dit kan varieert van deelname aan 'usability testing' tot inventarisatie van de behoeftes van eind gebruikers.