Design Sprint

Binnen 5 dagen van concept naar gevalideerd idee

Iedereen kent ze wel, van die eindeloze besluitvormingstrajecten. Bij Connect Holland maken we daar met de Design Sprint een einde aan. Door intensief samen te werken ga je van maanden naar één enkele week, én genereer je meteen geweldige data door het realiseren van een prototype.

Wat is de Design Sprint?

Kort gezegd, hét proces voor het beantwoorden van jouw projectkritische vragen - in maximaal vijf dagen. Hoe? Door een slimme combinatie van design, prototyping én het testen van ideeën met gebruikers.

De Design Sprint is eind vorige eeuw bedacht door het Amerikaanse designbedrijf IDEO in samenwerking met Stanford University. Het is geïnspireerd op agile product development en de designthinking-methodiek. Google Ventures verpakte het tot een ‘battle-tested’ proces dat ieder team ter wereld kan gebruiken.

De Design Sprint bestaat uit vijf fases, ieder opgebouwd uit verschillende timeboxed oefeningen. Opdrachten die de problematiek van de gebruiker gestructureerd van groot naar klein in kaart brengen. Het team verliest door die structuur het einddoel en de eindgebruiker niet uit het oog en werkt richting een relevante oplossing. Tijdsdruk zorgt voor een gevoel van urgentie en stimuleert de creativiteit.

Ideaal voor organisaties met vraagstukken over:

 • Het (in de markt) testen van een productidee, -concept of –formule;

 • Het ontwikkelen en testen van een vernieuwde website of applicatie;

 • Het verbeteren van een bestaande website of applicatie;

 • Het ontwikkelen van een nieuwe propositie en/of productmarktcombinatie.

De Design Sprint beantwoordt veel vragen, maar het proces is niet ‘alwetend’. Het is dus belangrijk om te weten wanneer je wél en wanneer je géén Design Sprint toepast op je uitdaging.

Hoe groter de uitdaging hoe beter de sprint

Voor je begint aan een Design Sprint is het goed je af te vragen of het probleem dat je wilt oplossen ook echt een probleem is dat opgelost móét worden. Lost het echt een probleem op voor mensen, en hoe weet je wanneer het probleem daadwerkelijk is opgelost? Een duidelijke ‘waarom’ definiëren, een probleemstelling benoemen en meetbare doelen hebben zijn de eerste stappen in de voorbereiding van de Design Sprint. Al in dit stadium denken we graag met je mee om dit helder te krijgen.

 

Wanneer wel?

Een Design Sprint helpt in de volgende situaties;

 • Wanneer de inzet hoog is en de oplossing veel tijd en geld kost. Een sprint helpt dan om te verkennen of je in de juiste richting gaat en je het juiste probleem aanpakt.
 • Als er niet genoeg tijd is. Wanneer er een deadline is heb je snel een goede oplossing nodig. Een Design Sprint is gemaakt voor snelheid.
 • Wanneer je vast zit. Sommige projecten zijn lastig om op te starten. Andere projecten zakken halverwege in elkaar. De Design Sprint geeft een frisse kijk op het probleem.

 

Wanneer niet?

En soms werkt een Design Sprint niet:

 • Als alles al te afgekaderd is.
 • Als de juiste data niet in een korte tijd verzameld kan worden.
 • Het project kan al binnen korte tijd gerealiseerd worden.
 • De businesscase is niet helder.
 • De scope is te breed.
 • De organisatie staat niet open voor verandering.

 

Wat levert het op?

Uiteraard wil je weten ‘what’s in it for me’? Best veel:

 • Snelheid, efficiency en focus nemen toe.
 • Vergroot de co-creatie en teamspirit tussen individuen.
 • Zorgt voor een helder proces.
 • Geeft een nieuw project een duidelijke start en richting.

Wat is er nodig voor een Design Sprint?

Een Design Sprint staat of valt met een goede voorbereiding. Door de juiste mensen bij elkaar te zetten, structuur aan te brengen in de activiteiten en afleiding te elimineren krijg je snel het beste resultaat. Dit zijn de belangrijkste elementen voor de Design Sprint:

Het proces
De uitdaging wordt getest op haalbaarheid met de facilitator en de projectleider.

De tijd
Een duidelijke agenda die telkens één belangrijke taak tegelijk aanpakt.

De ruimte
In de sprint-room is iedereen volledig gefocust op de uitdaging, maar je moet ook de plaats en mogelijkheid hebben om je te kunnen onttrekken aan de Sprint. Connect Holland heeft hiervoor een speciale ruimte ingericht waar deelnemers ongestoord werken aan een sprint, maar ook heerlijk kunnen ontspannen.  

Het team
Sprints zijn het meest succesvol met een mix van teamleden: de mensen die het gaan maken en de experts met inhoudelijke kennis van het product, de dienst of de eindgebruiker.

Elke dag één fase

De Design Sprint bestaat uit vijf fases: begrijpen, verbeelden, beslissen, prototype en valideren. Idealiter bestaat elke fase uit een dag. Vijf dagen geeft genoeg urgentie om de focus scherp te houden en eindeloze discussies te vermijden maar het geeft tegelijkertijd genoeg ruimte om een prototype te bouwen en te testen zonder dat je van uitputting neervalt aan het einde van de week.

 

Duidelijke start en richting

De Design Sprint geeft je inzicht en resultaat binnen een week. Na de validatiefase weet je precies of het idee of concept wel of niet voldoet aan de behoefte van je gebruikers. Deze resultaten bieden duidelijkheid. Of je op de juiste weg zit met je productidee én het geeft de Design Sprint de juiste input voor het ontwikkelen van een minimal viable product (MVP).

De Design Sprint levert geen kant en klaar product op. Je gaat in een sneltreinvaart van groot naar klein om je probleemstelling zo goed mogelijk in beeld te krijgen. De documentatie, het prototype of het storyboard waar je mee bezig bent kan verder uitgewerkt worden. Zo ontwikkel je een product voor de doelgroep te ontwikkelen, waarvan je in ieder geval zeker weet dat het bij hen aanslaat.

Gebruikerservaring

Jeroen Kraak, digital strategist Courageous.Digital, deelnemer aan vijfdaagse Design Sprint voor MIND, een beweging voor en door cliënten en familie in de ggz:

“Het perspectief om vanuit de gebruiker te denken, de verschillende disciplines aan tafel te hebben en het samenwerken als een team zorgde snel voor consensus tijdens de fases. De Design Sprint-methodiek zorgde dat we van groot naar klein gingen, zodat de probleemstelling ‘Hoe kunnen we als MIND psychisch kwetsbare mensen, familie en organisaties verbinden en ondersteunen?’ in haalbare oplossingen werd opgedeeld die allemaal passen in de langetermijnvisie.”