Randstad.
Randstad Werkinzicht

Het krach­tig­ste mo­bi­li­teits­plat­form van NL

 • Client

  Randstad
 • What we did

  Portal
 • The Team

  Full-service Development Squad

Uitdaging

Randstad HR Solutions is markt­lei­der in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Vanuit bo­ven­tal­lig­heid, ar­beids­on­ge­schikt­heid en werk­loos­heid, of omdat ze dat zelf willen. Randstad helpt bedrijven en werknemers graag verder met een re­ïn­te­gra­tie­tra­ject, out­pla­ce­ment of be­ge­lei­ding en coaching.

Pro­fes­si­o­nals in loop­baan­be­ge­lei­ding merkten dat de eisen van op­dracht­ge­vers ver­an­der­den: van in­span­nings­ver­plich­ting naar écht resultaat in het traject. Een nieuwe baan. En ze eisten meer trans­pa­ran­tie: welke stappen neemt wie, op welk moment, en waar leidt dat toe? Randstad HR Solutions, markt­lei­der op het gebied van mobiliteit en out­pla­ce­ment, zag al snel in dat die nieuwe marktvraag een ander soort proces en online on­der­steu­ning nodig had.

Van in­span­nings­ver­plich­ting naar écht resultaat in het traject

Deliverables

 • procesvolg-systeem,
 • een va­ca­tu­re­bank,
 • een eigen portfolio
 • rap­por­ta­ges,
 • gerichte as­sess­ments
 • kop­pe­lin­gen met diverse externe loop­baan­in­stru­men­ten en andere systemen.

Het krach­tig­ste mo­bi­li­teits­plat­form van NL

24 uur per dag, zeven dagen per week toegang tot vragenlijsten en testen, oefeningen en leesteksten. 

Werkinzicht gebruiker

Oplossing

Als digitaal partner van Randstad op het gebied van digitale mobiliteit begonnen we met een kort maar intensief voor­tra­ject. Hierin legden we de dromen en visies over de toekomst van loop­baan­be­ge­lei­ding met de Randstad-adviseurs vast, en vertaalden deze in nieuwe processen.

Daarna bouwden we staps­ge­wijs aan een innovatief self-ser­vi­ce­plat­form voor iedereen die nieuw werk zoekt: Wer­kIn­Zicht. Een oplossing die de nadruk legt op zelfregie, voorzien van specifieke func­ti­o­na­li­tei­ten voor de drie hoofd­ge­brui­kers: kandidaten, HR-pro­fes­si­o­nals en op­dracht­ge­vers. Met uiteraard een procesvolg-systeem, een va­ca­tu­re­bank, een eigen portfolio, rap­por­ta­ges, gerichte as­sess­ments en een heleboel kop­pe­lin­gen met diverse externe loop­baan­in­stru­men­ten en andere systemen.

Specifieke func­ti­o­na­li­tei­ten voor de drie hoofd­ge­brui­kers

30.000+ Uitgevoerde trajecten

De ad­mi­ni­stra­tie­ve druk voor kandidaat en adviseur is met ruim 30 procent verminderd.

Resultaat

Het concept voor Wer­kIn­Zicht is in de digitale trans­for­ma­tie van ar­beids­mo­bi­li­teit nu markt­lei­der in haar vakgebied. Er zijn al meer dan 20 duizend trajecten uitgevoerd, vele honderden adviseurs en andere HR-pro­fes­si­o­nals werken er dagelijks mee en het kent kop­pe­lin­gen met kwa­li­teits­in­stru­men­ten van bij­voor­beeld Textkernel, Ixly en Meurs.

Maar het meest belangrijk: de ad­mi­ni­stra­tie­ve druk voor kandidaat en adviseur is met ruim 30 procent verminderd. Nu is er veel meer tijd om te werken aan wat écht belangrijk is: die nieuwe, passende baan vinden.

Meer informatie over deze case?
Sluiten