Rotterdam Lekker Fit.
Rotterdam Lekker Fit

Fitmeter

 • Client

  Rotterdam Lekker Fit
 • What we did

  Portal
 • The Team

  Full-service Development Squad

Uitdaging

De gemeente Rotterdam zet zich al tien jaar lang in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rot­ter­dam­se kinderen tot 12 jaar. Rotterdam Lekker Fit! helpt op bijna 100 ba­sis­scho­len leer­krach­ten, gymleraren en ge­zond­heids­pro­fes­si­o­nals hun leerlingen meer te laten bewegen en gezonder te eten. De Fitmeter, een handige web-app, heeft hier een belangrijk aandeel in.

Om goed te monitoren hoe de gezondheid van de leerlingen ervoor staat is het natuurlijk zaak hun prestaties netjes bij te houden. Voorheen deden gymleraren dat op papier, en voerden die cijfers op een later moment in in een excelsheet. Die op zijn beurt weer moest worden toegevoegd aan een zware database. Nogal omslachtig en tijdrovend. 'Kan dat niet anders?', vroegen zij zich af. Daar wisten we wel wat op.

'Kan dat niet anders?'

Deliverables

 • iOS app
 • Database

Direct cijfers geven

Als de leerlingen een koprol maken, een doelpunt scoren of de finishlijn aantikken, geven wij meteen direct een cijfer

Gymleraar

Oplossing

Van die logge database maakten we allereerst een lichte subvariant zodat deze ook op mobiel goed en snel te gebruiken werd. Deze breidden we uit met een slimme con­struc­tie die zorgt dat alle benodigde data steeds geladen is, ongeveer zoals de tijdlijn van Facebook werkt. Ook is er rekening gehouden met de soms onstabiele in­ter­net­ver­bin­ding in de gymzaal. Ten slotte gaven we het geheel vorm in iOS-styling voor een vertrouwde en vooral intuïtieve ge­brui­ker­s­er­va­ring. 

Sindsdien houdt de helft van alle Rot­ter­dam­se gymleraren met hun Fitmeter-app realtime de sport­re­sul­ta­ten van ba­sis­on­der­wijs­scho­lie­ren bij op hun smartphone. Voorbeeld: als de leerlingen een koprol maken, een doelpunt scoren of de finishlijn aantikken, geeft de gymleraar direct een cijfer.

De slimme toepassing van digitaal in praktijk

94 Rotterdamse scholen

2,5% minder overgewicht

Resultaat

Resultaat: Big data!
Rotterdam heeft met deze applicatie een goed inzicht in de fysieke ge­steld­heid én de motorische ont­wik­ke­ling van kinderen, gedurende meerdere jaren. De verzamelde ge­a­no­ni­mi­seer­de data geeft we­ten­schap­pers jaarlijks de mo­ge­lijk­heid om verder onderzoek te doen. En wat blijkt? Sinds 2013 neemt het percentage kinderen met over­ge­wicht niet meer toe, maar af!

Meer informatie over deze case?