Jeroen Soeterbroek
09.11.2018

Connect Holland partner van Brightlands HIVE

HIVE_2

HIVE

Brightlands Smart Services Campus in Heerlen lanceert het nieuwe start-up programma Brightlands HIVE. Dat staat voor Hi-Tech Innovation & Venture Engine. Brightlands HIVE is het nieuwe start-up programma dat ontwikkeld wordt samen met een aantal strategische partners waaronder Provincie Limburg, Gemeente Heerlen, Mercurius Investments, Rabobank Parkstad, Connect Holland, BW Ventures en LIOF. Met meer mogelijke partners wordt momenteel gesproken.

Brightlands HIVE is ontwikkeld voor start-ups in de digitale wereld. Deze startende bedrijven hebben een specifieke aanvullende aanpak nodig als het gaat om bijvoorbeeld capaciteit voor applicatie-design en development. De dynamiek en snelheid van ontwikkelingen in de digitale wereld stellen ook andere eisen aan funding.

De basis voor de start-up ontwikkeling binnen de vier campussen van Brightlands is de afgelopen jaren gelegd door Brightlands Innovation Factory. Het nieuwe programma Brightlands HIVE is in feite een doorontwikkeling, specifiek gericht op digitale start-ups.

 

Binding

De Brightlands campus in Heerlen krijgt met HIVE een ‘design & development-machine’, die opgebouwd wordt uit een mix van jong talent en ervaren krachten. Start-ups krijgen toegang tot deze ontwikkelcapaciteit. Voor start-ups in deze sector is dat veel waardevoller dan louter een financiële bijdrage. Tegelijkertijd voldoet de campus daarmee aan de doelstelling om talent naar de regio te halen én daar te binden.

 

Joost van den Akker, Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg:

“High-tech innovatie, en zeker dataverwerking, is één van de economische pijlers van de toekomst. Het is goed dat de Brightlands Smart Services Campus Heerlen, samen met haar partners, dit programma ontwikkelt en nu de eerste pilots uitvoert. Een programma om veelbelovende start-ups goed te begeleiden. Niet alleen financieel, maar juist ook met ervaren krachten en jonge talenten. Op die manier wordt de ontwikkelcapaciteit van start-ups maximaal ondersteund. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij vanuit de Provincie dit programma van harte toejuichen.” 

 

Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus:

“We kunnen stellen dat er tot nu toe brede interesse en belangstelling is in het HIVE gedachtegoed. Momenteel loopt, met financiële en inhoudelijke ondersteuning van diverse strategische partners een pilot met een aantal start-ups. Ook wordt er intensief gesproken met een aantal mogelijke strategische partners voor de uitvoering van de verschillende fasen van het HIVE-programma en met de investeerders en netwerken van partners daarachter. Het is de bedoeling dat dit programma begin 2019 volledig is doorontwikkeld met als resultaat een succesvol concept dat de komende jaren het fundament voor start-up (door)ontwikkeling legt.”

 

Martin de Beer, Wethouder Economie en Arbeidsmarkt van de Gemeente Heerlen:

“De Gemeente Heerlen investeert strategisch in de relatie tussen campus, stad en regio. Start-ups vormen hier een essentieel onderdeel van. Extra interessant voor Heerlen omdat deze inzet leidt tot nieuw bloed en ondernemerschap voor de stad. Een inzet die vraagt om een meerjarig commitment van partijen.”

 

Jeroen Kraak van Connect Holland:

"Heerlen wordt binnen twee jaar de Europese hoofdstad van de kunstmatige intelligentie en Blockchain met de campus als episch centrum. Deze volgende stap binnen Brightlands Smart Services Campus gaat de komende jaren zorgen voor veel start-ups, die nieuwe bedrijven starten in de regio. We zullen gaan zien dat talent nieuw talent aantrekt en bedrijven - klein en groot - zich hier gaan vestigen. Hier komt immers alle kennis, vaardigheid en output-gedreven energie bij elkaar en dat versterkt elkaar. De afgelopen maanden heb ik met veel digitale talenten gesproken, die hierdoor niet meer weg willen uit de regio of die hier juist naartoe willen komen, omdat we hier zulke toffe innovatieve dingen doen."

 

Bart Vanwersch van Rabobank Parkstad:

“Wij zien het als onze rol om Parkstad, haar inwoners en ondernemers duurzaam sterker te maken. Wij vinden het dan ook belangrijk een duurzame bijdrage te leveren aan het ondernemerschap in deze regio. In dit kader past ook het ondersteunen van start-ups vanuit participatie in het HIVE-programma. Hierbij helpen wij niet alleen met financiële middelen, maar ook door onze kennis, diensten en netwerk ter beschikking te stellen. Ook ondersteunen wij ondernemers bij innovatievraagstukken met het Business Innovatie Team Limburg.”

hive3

Op de foto

Staand van links naar rechts:

Christopher Sparks (BSSC), Joost van den Akker (gedeputeerde, Provincie Limburg), Martin de Beer (wethouder, gemeente Heerlen), Jeroen Soeterbroek en Jeroen Kraak (beiden Connect Holland).

Zittend van links naar rechts:

Henk Reker (Rabobank Parkstad), Peter Verkoulen (BSSC), Maarten van Kronenburg (BW Ventures).