Usability Testing

Usability Testing

Gebruikersvriendelijkheid testen bij eindgebruikers

Usability testing is een techniek waarbij de gebruiksvriendelijkheid van een website, in verschillende stadia, getest wordt bij eindgebruikers. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van diverse empirische metingen waarbij de gebruikers geobserveerd worden. Dit geeft directe input over hoe de daadwerkelijke gebruikers een website gebruiken. Het doel hierbij is om te achterhalen waar zich mogelijke fouten bevinden en waar ruimte is voor verbetering. Er wordt met name gekeken naar de efficiëntie die vereist is (Hoeveel tijd is er nodig om een basis taak uit t e voeren?), hoe accuraat de testpersonen te werk gaan (Hoeveel fouten worden er gemaakt?) en ook naar emotionele  reacties. Bij usability testing ligt de focus op de behoeftes van de gebruikers.

 

Kosten

De kosten van usability testing kunnen sterk variëren. Er zijn geavanceerde laboratoria met moderne apparatuur (eye  tracking) die duurdere tests afnemen. Maar er zijn tevens effectieve andere manieren van usability testing mogelijk. Zo biedt www.usertesting.com tegen lage kosten, afhankelijk van aantal testpersonen, de mogelijkheid om tests uit te voeren. Daarnaast biedt Connectholland met een zeer innovatief concept, Usability Laptop, zelf de mogelijkheid tot scherp geprijsde usability tests.

De meningen over het aantal benodigde testpersonen voor een relevante test liggen uiteen. Aangezien de kosten vaak sterk in verband staan met het aantal testpersonen is het van belang hier goede keuzes in te maken. Zoals in onderstaande grafiek te zien is, zullen de eerste testpersonen de meeste nieuwe informatie verschaffen. Vandaar dat doorgaands het advies wordt gegeven dat 5 testpersonen voldoende is.

Een ding is in ieder geval zeker; geen gebruikers geven geen inzichten.