Scrumsessie bij Connect Holland

Scrummen voor digitale oplossingen

Wat is scrum?

Scrum is een methode om software te ontwikkelen. Een project wordt opgesplitst in korte en overzichtelijke delen, genaamd sprints. Hierin werkt een multidisciplinair team toe naar de oplevering van werkende producten binnen twee weken. Doordat de periode waarin iets opgeleverd wordt kort is, blijft iedereen gefocust. Daarbij is het team flexibel genoeg om verandering te omarmen (embrace change-gedachte). Maar kwaliteit, doorlooptijd en haalbaarheid blijven gegarandeerd, net als bij de traditionele frameworks.

Het grootste verschil met traditionele methodes ligt in de kwaliteitstesten die elke twee weken plaatsvinden samen met de klant. Scrummen gaat bovendien gepaard met speciale rituelen. De dagelijkse daily standups bijvoorbeeld, een staande bespreking van maximaal 15 minuten. 

Scrummen voor het beste resultaat

 • Minder tijdsverspilling door een sterke focus op het eindresultaat.
 • Voortdurend verbeteren van het productieproces.
 • Betrouwbaarheid: problemen komen relatief snel aan het licht. 
 • Kwaliteit: iteratief en timeboxed werken aan productierijpe deelopleveringen. Zippo-garantie: "works, or we'll fix it free."
 • Ruimte voor voortschrijdend inzicht: de specificaties kunnen altijd wijzigen.
 • Controle: volledig inzicht in de feitelijke voortgang en de mogelijkheid na elke deeloplevering het project te beëindigen en de deelopleveringen in productie te nemen.
 • Intensievere band tussen de opdrachtgever en Connect Holland.
Het scrumproces

Het proces

 1. Wensen omzetten in productbacklog
  Hierboven zie je een overzicht van het Scrum-proces. Een uitkomst van onze Creative Journey is de productbacklog. De totale hoeveelheid werk (productbacklog) wordt ingedeeld in een aantal sprints.
 2. Sprint
  Binnen een sprint van twee weken (10 werkdagen) leveren we een werkend eind- of deelproduct op. Dit gebeurt aan de hand van opgestelde userstories, zoals: 'de gebruiker van de website wil deze ook op tablet en smartphone kunnen bekijken'. Tijdens de daily standup van tien minuten wordt besproken hoe ver iedereen is en waar het team tegenaanloopt. 
 3. Sprint review
  De evaluatie van de uitgevoerde sprint somt men op in de sprint review. Hierbij kan de klant (of stake holder) aanwezig zijn zodat deze direct op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. 
 4. Sprint retrospective
  De evaluatie van alle sprints worden samengevat in de sprint retrospective.

Teamrollen

 • Scrum master: De scrum master houdt het proces in de gaten en is een drijvende kracht, die teamleden aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. De scrum masterzorgt dat de product owner de backlog kan beheren, leidt de daily, stelt de standaard daily-vragen en laat deze niet te lang duren, werkt het Scrum board bij (burndown chart, etc.), faciliteert sprintplanning, sprint review en sprint retrospective.
 • Product owner: De product owner beheert de backlog. Deze zorgt dat deuserstories die de klant heeft samengesteld en prioriteert deze. Ook maakt deproduct owner de userstories samen met de klant concreet. Zo kan het aantal uren dat het team ervoor nodig heeft ingeschat worden. De product owner maakt debacklog zichtbaar, duidelijk en transparant voor iedereen. Ook bepaalt de product owner of de definition of done is behaald door het product te testen voor oplevering.
 • Ontwikkelteam: Het team bestaat uit een interactie 0ntwerper (of: UX-specialist), visueel ontwerper, ontwikkelaar en een copywriter. Zij zijn verantwoordelijk voor het verloop en resultaat van een sprint. 
 • Klant: De belanghebbenden (klant, of stake holder vanuit de klant) kunnen op sleutelmomenten aanschuiven, input geven of ontwerpen bekijken. Zij kunnen wensen en prioriteiten van stories aanpassen en bijstellen. 

Scrum board à la Connect Holland

Connect Holland heeft haar eigen Scrumboard specials:

 • Bonnenprinter: waarmee we onze post-its langzaam vervangen naar leesbare, geprinte bonnen. Als een taak is afgerond, wordt de QR-code op de bon gescand en wordt de taak in het digitale projectoverzicht automatisch gemarkeerd als afgerond. 
 • Taken worden gekoppeld aan personen die met foto's op ons Scrumbord hangen
Scrum board à la Connect Holland