Voorwaarden

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer:
24 30 25 39.
Connectholland B.V.
Kratonkade 9
3024 ES Rotterdam
Nederland

telefoon 010 436 50 50
fax 010 436 90 80
e-mail info@connectholland.nl
internet http://www.connectholland.nl
kvk-rotterdam 24 30 25 39

Downloads Nederlands

Connectholland B.V. hanteert de ICT~Office algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, alsmede de modules die van toepassing zijn op onze dienstverlening kunt u hier downloaden.

Module Algemeen

Module 01 - Licentie voor programmatuur

Module 02 - Ontwikkeling van programmatuur

Module 03 - Onderhoud van programmatuur

Module 04 - Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice

Module 05 - Ontwikkeling en onderhoud van een website

Module 06 - Webhosting

Module 09 - Advisering, consultancy en projectmanagement

Module 10 - Overige diensten

Module 16 - Financiering en leasing van ICT

 

Downloads English

Connectholland B.V. uses the ICT~Office general conditions. These conditions, as well as any modules applicable to our services are available for download below.

General Module

Module 01 - Software license

Module 02 - Development of software

Module 03 - Maintenance of software

Module 04 - Application Service Provision, Software as a Service and Computerservice

Module 05 - Development and maintenance of a website

Module 06 - Webhosting

Module 09 - Advice, consultancy and project management

Module 10 - Other services

Module 16 - Financing and leasing of ICT